Obchodní podmínky

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

 

2. V případě objednání zboží prostřednictvím tzv. Bleskové objednávky, je zákazník obratem vždy kontaktován (e-mailem) pro upřesnění a doplnění objednávky. V případě odsouhlasení objednávky zákazníkem, je tato považována za ukončenou a závaznou (se všemi důsledky z toho plynoucími). Zákazník tímto zároveň potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi!  

 

3. Je-li objednávka sjednána telefonicky, zákazníkovi je poté dodatečně odeslán potvrzující e-mail s rekapitulací všech objednaných položek (produktů, služeb, adjustací ap.). Po odsouhlasení e-mailové objednávky zákazníkem, je tato považována za ukončenou a závaznou (se všemi důsledky z toho plynoucími). Zákazník tímto zároveň potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi!

 

4. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

 

5. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

 

6. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

 

7. Jednotlivé zakázky vyřizujeme běžně do 2-3 pracovních dnů! Zasíláme-li hotovou zakázku poštou (na dobírku nebo jako obchodní balík), lhůta dodání se tak prodlouží o další 1-2 dny! Možné prodlevy, vzniknuvší v takovém případě doručení, jsou výhradně záležitostí pošty!

 

8. V případě výběru expresní zakázky, bude tato vyhotovena přednostně do 24 hodin! Jedná se o speciální službu, která je zpoplatněna (příplatek = cca 50% celkové ceny foto obrazu / fotografie) a platí pouze v případě osobního odběru! Expresní zakázky se NEVZTAHUJÍ na foto obrazy v Nielsen rámu (kde jen naformátování a naskladnění rámů trvá zpravidla 24 hodin!)!

 

9. Lhůta pro vyřízení objednávky (zakázky) začíná běžet vždy až po vzájemném odsouhlasení konkrétní zakázky jak klientem, tak poskytovatelem (Acefoto)! Platí pro běžné i expresní zakázky! Jsou-li jakékoli nesrovnalosti, nepřesnosti či doplnění u konkrétní objednávky, poskytovatel služby (Acefoto) vždy kontaktuje klienta (telefonicky, emailem) pro upřesnění! Až po vzájemném odsouhlasení oběma stranami, začíná běžet lhůta pro vyřízení objednávky!

 

10. Platba za služby a produkty: V případě výběru jakéhokoli zboží (či služby) z našeho eShopu, lze celkovou cenu objednávky uhradit: předem - převodem na účet; dobírkou (po převzetí balíku ČP) nebo hotově - při osobním odběru. V každém případě obdržíte spolu se zbožím též daňový doklad (fakturu), sloužící zároveň jako dodací a záruční list! V případě platby předem (na účet) je vaše zakázka vyhotovena (a následně odeslána) vždy až po připsání platby na náš účet! Při platbě předem (převodem na účet) máte nárok na přednostní vyřízení a zároveň nižší poplatek za doručení.

 

11. Dárkové certifikáty: na stránkách Acefoto můžete zakoupit dárkové certifikáty, které jsou vystaveny buď na konkrétní produkt/službu nebo na konkrétní částku (Kč). Poté lze na daný certifikát nakupovat v eShopu. Certifikáty mají unikátní kód, který je nutné zadat při nákupu k odečtení ceny (na níž je certifikát vystaven). Certifikáty slouží výhradně pro nákup zboží nebo služeb! Slevy na certifikáty nelze sčítat! Certifikáty nelze vyměnit za peníze. Rozdíly v ceně nákupu a certifikátu se nevrací!

 

12. Každý návštěvník webových portálů Acefoto má možnost registrace. S ní získá výhody jako je účast v pravidelných soutěžích, vkládání fotografií do galerií, přispívání svými názory (radami, tipy) do diskuzních fór a pravidelné získávání informací o novinkách i aktuálních informací.

 

13. Registrovaní zákazníci mají SLEVY na FOTO OBRAZY a další vybrané produkty! Registrací zároveň získáte přístup ke službám (newslettery, akce, dárkové kupóny a poukázky na další SLEVY!) 

 

14. Registrací na jakýkoli z výše uvedených portálů (ať již v rámci foto soutěží, foto galerií nebo nákupu v eShopu) uživatel souhlasí s pravidelným zasíláním článků a novinek. Emailové adresy jsou ukládány do interní zabezpečené databáze, jsou důvěrné a v žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám! Přejete-li si svou emailovou adresu z databáze vymazat, resp. zrušit zasílání pravidelných newsletterů, stačí nás kontaktovat na emailové adrese: acefoto@post.cz a sdělit tuto skutečnost!

 

 
Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

  4. Výrobek byl poškozen působením živlů (vlhkost, vnější prostředí).

  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

 


Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.

  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

 


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.